Publicerat 

Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildning 2018

DSCF6005_pd17_700x500
Foto: Maja Floberg

Den 11 mars 2018 är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen. De församlingar som vill ha besök är välkomna att höra av sig. Vi tar inget arvode när vi kommer. Och besöken kan även ske någon annan söndag än den 11 mars.

Ladda ned affisch för bön- och offerdag för våra utbildningar

Vi som är villiga att komma är pastors- och diakonkandidater, lärare, rektorer och personal på skolorna samt ledamöter i antagningsnämnden. När det gäller pastorskandidaterna predikar de gärna. Så är det även med flera av diakonkandidaterna, men några av dem kanske känner att det räcker med ett vittnesbörd eller en hälsning från skolan. Flera av oss som gärna kommer är beredda att berätta lite mer om utbildningarna vid kyrkkaffet och svara på eventuella frågor.

Kallelsedagar

Det här är även ett viktigt tillfälle att aktualisera kallelsen till diakon och pastor. Två veckor efter bön- och offerdagen är det Kallelsedagar på Campus Bromma (THS och Bromma folkhögskola). Datumen är 16-17 mars.

Hela Sverige

Vi brukar säga att diakon- och pastorskandidaterna helst inte ska medverka i sina egna hemförsamlingar eller församlingar där de varit medlemmar. Det är en viktig del av utbildningen att få se nya församlingar som man inte haft kontakt med tidigare. Gärna i en annan geografisk del av Sverige, med ett annat fromhetsmönster och i en annan storlek än den egna hemförsamlingen.

Inget arvode

Ni behöver inte betala något arvode utan endast reseersättning. Är resan lång kan gästen också behöva någonstans att sova över.

Boka ett besök

Vi kan inte lova att vi kan ordna något besök, men vi ska göra vad vi kan, och ju förr ni hör av er desto större chans är det att vi kan komma. Ni bokar oss genom att maila till Rune W Dahlén, på rune.w.dahlen@ths.se. Och berätta då gärna vilken typ av besök ni vill ha. Önskar ni predikan eller information eller både och?

Nya platser

I första hand prioriterar vi besök i de församlingar som inte hade besök förra läsåret, alltså vårvintern 2017. Församlingar som har pastorer eller diakoner i vägledningsåret har mindre chans att få någon, och likaså de som under läsåret har någon pastorskandidat på VFU, Verksamhetsförlagd utbildning. Helst vill vi komma till församlingar som inte fått besök på många år.

Hög målsättning

Förra läsåret slog vi rekord för tredje året i rad. 121 församlingar fick besök. Det vill säga nästan var femte församling i Equmeniakyrkan. Så många blir det kanske inte i år, men en hög målsättning är aldrig fel.

Rune W Dahlén
rune.w.dahlen@ths.se

Ge din gåva på gudstjänsten eller på bg: 900-3286

Swish: ”POD” 123 900 32 86