Vinterhälsning

Publicerat 2015-11-29 av Isac Gillsjö

Var inte rädd!

I en orolig värld och i en orolig tid behövs tro, hopp och kärlek. Jesus säger:

”Var inte rädd, du lilla hjord, er fader har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.” (Luk 12:32-34)

I dessa ord finns både tröst och utmaning. De hjälper oss att förnya vår tro på Guds möjligheter, ökar vårt hopp om en bättre värld och ger oss av den kärlek som räcker till alla.

Jag önskar dig Guds frid och ljus!

/Johanna Lindar, pastor