Nytt namn – Nytt liv?

Publicerat 2016-03-09 av Isac Gillsjö

Nu har vår församling bytt namn till Equmeniakyrkan Alstermo! Detta efter att vårt samfund för en tid sedan gick samman med två andra samfund och skapade Equmeniakyrkan. Tillsammans i Equmeniakyrkan har vi sagt: ”Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.

Efter att vi gemensamt i vår församling hade tagit beslut att byta namn till Equmeniakyrkan Alstermo fick vi tillsammans gå ut och hissa en flagga som visar vårt nya namn. Även en flagga för Equmenia, vår barn- och ungdomsförening hissades. Idag visar flaggan vårt nya namn och vittnar om vad vi vill. Men vår riktning oavsett vårt namn får vår klockstapel visa. Långt högre än de finaste flaggorna får det lysande korset visa vår väg och vara vår kompass i såväl ljus som mörker.

Vem är då välkommen till Equmeniakyrkan som besökare eller kanske ny medlem? Att komma till vår kyrka handlar inte om att vara färdig med sin tro eller sitt liv. När man kommer till oss får man dela längtan av att få komma närmare Jesus Kristus. Att bli kristen handlar om en gåva som vi får ta emot av nåd, alltså gratis. Inte på grund av
våra prestationer eller goda gärningar. Jesus säger: ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn”, Joh 1:12.
Välkommen till förvandlingen!
Martin Gillsjö

Martin Gillsjö