Publicerat 

Ansökan bidrag för lokaler

Bidragsansökan 2016 Nybygggarna eller Lokalupprustningsfonden

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från Nybyggarupprop och från Lokalupprustningsfonden.Ansökningshandlingarna innehåller två delar 1) Bidragsansökan, som innehåller obligatoriska frågor. 2) Analys, som innehåller frågor till hjälp för församlingens målskrivningsarbete.Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning av de regionala kyrkoledarna.Kriterier för bedömning av ansökningar Kriterierna är indelade i två kategorier, som avser bedömning av ändamålet och bedömning av mottagaren. Ändamålet kan vara en nybyggnation, utbyggnad, ombyggnad eller upprustning av befintliga lokaler.

Steg 1 av 4

25%
 • <a href="http://equmeniakyrkan.se/hitta-forsamling/
 • ange församlingens nummer
 • Skriv in församlingens formella namn. Obs endast en församling!
 • Ange församlingsadress
 • Ange församlingens postnummer
 • Ange församlingens ort
 • Ange personnummer
  Ange vilken roll kontaktperson har.
 • Ange kontaktpersonens telefonnummer ex 070-00 00 000, riktnummer-telefonnummer
 • Ange epostadress
  Vår ansökan gäller i första hand:
 • Obs använd inte kommatecken!
 • ange ekonomi för byggnationen. Använd inte kommatecken när du skriver texten.
 • Härmed ansöker vi om bidrag med .Ange summa kronor i rutan ex. 10000 kr.