Publicerat 

Arbetsgivarfrågor

Församlingen som har anställda medarbetare och har ett formellt arbetsgivaransvar. Det finns många frågor som skall besvaras och det finns ibland även behov av proffisionell hjälp för att lösa problem.
Equmeniakyrkan ger stöd till församlingarna i vissa frågor som t ex försäkringar och pensionsavsättningar. Vad gäller andra frågeställningar medan andra bör man kontakta Arbetsgivaralliansen för att få rätt stöd.

Arbetsgivarorganisation
Equmeniakyrkan är medlem i Arbetsgivaralliansen liksom tidigare de tre bildarsamfunden (Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan) var. Vi tillhör branschen Trossamfund & Ekumeniska Organisationer, TEO, som är Arbetsgivaralliansens näst största bransch med över 1000 arbetsgivare och ca 4700 anställda.
Församlingar som är arbetsgivare ansöker själva om medlemskap i Arbetsgivaralliansen och uppger då att man tillhör Equmeniakyrkan.
Läs mer

Medlemskap i Arbetsgivaralliansen innebär att man som församling får stöd i arbetsgivarfrågor. Medlemsskap krävs också för att de anställda ska omfattas av personalförsäkringar och bli anslutna till tjänstepension.

Kollektiv- och löneavtal 
Arbetsgivare och anställda har Kollektiv- och löneavtal som hjälp att reglera olika frågor. Kollektivavtalet ger ramar och riktlinjer i olika frågor. Löneavtalet har som syfte att förenkla och underlätta tillämpningen av lönesättning.
Bransch- och löneavtal 2016-2017

Visstidsanställningar
Arbetsgivaren kan ingå tidsbegränsade anställningsavtal för varje individ, utan att ange orsak, upp till maximalt två år under en femårsperiod. Passeras tvåårsgränsen blir individen automatiskt tillsvidare anställd enligt de nya reglerna som träder i kraft 1 maj 2016. För avtal om allmän visstidsanställning eller vikariat som har ingåtts före den 1 maj 2016 gäller äldre bestämmelser avseende övergång till tillsvidare anställning.

Föräldralönen som utbetalas av arbetsgivaren har utökats till 6 månader förutsatt att anställningen varat under minst ett år i följd.