Publicerat 

Arrangemang

Kom och var med på nationell konferens i Linköping 13-14 okt!ober.
Idédagar för socialt och diakonalt arbete i kyrkor och organisationer

Plats: Missionskyrkan, Linköping.

Tema för dagarna: Ideell och professionell!

Dagarna vänder sig till både idéella och anställda medarbetare. Du kan vara med hela eller delar av konferensen.

Axplock från programmet

Torsdag 13 okt kl 19.00
Rickard Klerfors från Hjärta till hjärta kommer att prata om Linköpingsmodellen.

Fredag 14 okt
Författaren och teologie doktor Ann Heberlein föreläser om ”Att bemöta människor med psykisk ohälsa”.

Lördag 15 okt
EU-parlamentarikern Cecilia Wikström håller i en av huvudföreläsningarna med ämnet ”Ideell och professionell – kyrkan som en resurs i samhället”.

Louise Hoffsten, bördig från Linköping, är en av Sveriges mest folkkära och respekterade sångerskor. Hon kommer till Idédagarna och underhåller oss på fredag kväll.

Kostnaden
För hela konferensen 800 kr
Enbart fredag 600 kr
Enbart lördag 300 kr

Program och anmälan

Folder att ladda ner

Varmt välkomna!

Arrangörer: Sveriges kristna råd inbjuder i samverkan med kyrkor och organisationer i Linköping