Vägskäl

Publicerat 2017-09-13 av Katarina Linderborg

Torsdag 28 september 19.00 Entré 60 kronor.
Dagens gäst Staffan Werme berättar om ”Från maktens centrum till fårstallet.”
Vad händer när du lämnar det offentligas ljus och försvinner in i anonymiteten? Hur påverkar det dig som person och din bild av dig själv och samhället? Hur påverkar det din syn på dina medmänniskor och dina medmänniskors syn på dig? Tillbakablickar på det som var och ett försök att beskriva skillnaden till det som är.
Staffan Werme driver ett mindre familjejordbruk med inriktning på en natur- och miljövänlig fårhållning. Tidigare var han kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Bildabanner170x85px