Vem får höras?

Publicerat 2018-11-19 av Katarina Linderborg

Söndagen den 25 nov kl 10 möts vi till gudstjänst i Betlehemskyrkan. Det är den dag som avslutar Globala veckan som i år har temat: Vem får höras? Vi gästas av Georg Andrén, generalsekreterare på Diakonia. Han predikar i gudstjänsten och efter kyrkkaffet har han ett seminarium omkring temat: Vem får höras? Varmt välkommen!

Bildabanner170x85px