Olika bakgrund – gemensam framtid

Publicerat 2019-03-25 av Katarina Linderborg

Rune W Dahlén, pastor och lektor i historisk teologi vid THS gästar oss den 31 mars.
Betlehem och Betania samlas till gemensam gudstjänst kl 10.00 i Betlehemskyrkan där Rune predikar och efter ett förstärkt kyrkkaffe talar Rune om baptisternas och missionskyrkans historia. Det är viktigt att veta vilka rötter vi har inför den gemensamma framtid som vi planerar för.
Den dagen har vi också bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningarna.

Bildabanner170x85px