Vägskäl

Publicerat 2019-04-09 av Katarina Linderborg

Torsdag den 11 april kl 19.00
Klimatfasta – ett träningsläger för omvändelse och hopp. Hur kan det omöjliga bli möjligt? Lennart Renöfält talar om hur vi i kyrkan kan lyfta fram hoppet samtidigt som vi inte blundar för fakta när det gäller klimatet. Entré 60:-

Bildabanner170x85px