Barnkören Sturekören har terminsstart 4 sept

Publicerat 2019-08-26 av Katarina Linderborg

Kom och sjung i STUREKÖREN! En kör för dej som går i åk 1 och uppåt. Vi sjunger blandade sånger från när och fjärran och använder oss av både rösten och kroppen för att uttrycka det vi sjunger. Sturekören ingår i Betlehemskyrkans körverksamhet och några gånger per termin medverkar kören i gudstjänster och andra evenemang.
Hösten 2019 är vi med i en konsert tillsammans med Betlehemskyrkans Projektkör (kanske även någon förälder vill vara med och sjunga i den kören…) och Stefan Nilsson (känd för sin filmmusik bla till Lotta på Bråkmakargatan och många fler filmer) och Lotta Hasselquist Nilsson, som skrivit all musik vi ska framföra den kvällen.
Ledare för kören är Kersti Esselwall-Smårs, sång- och körpedagog. http://equmeniakyrkan.se/betlehemskyrkan/sangochmusik/sturekorenbarnenskor/

Bildabanner170x85px