Markus-dag i Betaniakyrkan

Publicerat 2018-08-20
När:
14 oktober, 2018 @ 10:00 - 15:00
2018-10-14T10:00:00+02:00
2018-10-14T15:00:00+02:00

Heldag omkring Markus
Markusmässan, lunch & föreläsning om Markus evangelium.
Söndag 14 oktober Kl 10 – 15 i Betaniakyrkan.
Betlehemskyrkans kör framför Markusmässan med texter och tema hämtade ur evangeliet. Musiken är hämtad dels ur sångskatten i Equmeniakyrkans Brukssånger, dels nykomponerad. Bibeltexterna är ett urval från Markusevangeliet, som presenteras på olika sätt. Övriga texter i mässan är tagna från Equmeniakyrkans kyrkohandbok eller är författarnas egna. Mässan är sammanställd av Lena Wohlfeil, samordnare för musik och kreativa uttryck i Equmeniakyrkan, Anna Eriksson, diakon från Köping och Linda Claremar, pastor i Gredelbykyrkan, Knivsta.
Kören leds av Kersti Esselvall-Smårs med Sofia Nordlund på piano tillsammans med flera musiker med predikan av Johnny Jonsson.
Johnny Jonsson, lektor, teolog och bibellärare höll uppskattade föreläsningar om Markusevangeliet i vintras och välkomnas nu åter till Örebro.
Kyrklunch serveras efter gudstjänsten och därefter vidtar föreläsning från kl 12.00 med tid för reflektion och samtal. Dagen avslutas kl 15.
Tema i föreläsningarna är;
* Guds rike är nära! – Det glada budskapet enligt Markus
* Markus och de andra evangelierna i NT
* Reflektion i grupp över utvald bibeltext

Bildabanner170x85px
  • Publicerat i