Pilgrimskyrka

Pilgrimsvandring (4) 460

Betlehemskyrkan i Örebro vill vara en ”pilgrimsförsamling” d.v.s. en kyrka som erbjuder rastplatser och mötesplatser på livets vandring.
Vi vill att Pilgrimstanken ska genomsyra det som sker i och genom Betlehemskyrkan och att med pilgrimstanken som grund förtydliga församlingens ansvar för hållbar utveckling, diakoni samt lokala och globala rättvisefrågor.

15-18 juni 2017 inbjuder vi till ”Pilgrim i sta´n” med pilgrimsvandringar som utgår från  Betlehemskyrkan efter en morgonandakt kl 9.00. Har du inte möjlighet att gå med på dagen är du välkommen på kvällen då vi har en föreläsning på dagens tema. Årets tema är ”Vandra med Abrahams barn” och vi får möta representanter från de Abrahamitiska religionerna; kristendom, judendom och islam. Läs mer i foldern Pilgrim i stan 2017

PILGRIMSTANKEN
Pilgrimens sju nyckelord

Bildabanner170x85px
Inga kommentarer
Lämna en kommentar