Pilgrimskyrka

Pilgrimsvandring (4) 460

Betlehemskyrkan i Örebro vill vara en ”pilgrimsförsamling” d.v.s. en kyrka som erbjuder rastplatser och mötesplatser på livets vandring.
Vi vill att Pilgrimstanken ska genomsyra det som sker i och genom Betlehemskyrkan och att med pilgrimstanken som grund förtydliga församlingens ansvar för hållbar utveckling, diakoni samt lokala och globala rättvisefrågor.

I maj månad inbjuder vi till några korta vandringar i stadsparken under rubriken ”Pilgrim i parken”

I juni inbjuder vi till ”Pilgrim i sta´n” med pilgrimsvandringar flera dagar i rad som utgår från  Betlehemskyrkan efter en morgonandakt kl 9.00. Har du inte möjlighet att gå med på dagen är du välkommen på kvällen då vi har en föreläsning på dagens tema. 2019 kommer det övergripande temat att vara ”Förändring” och Pilgrim i sta´n inträffar 12-16 juni. Mer information och veckans program kommer hittar du här: Pilgrim i stan_2019_2019-04-09_uppslag

PILGRIMSTANKEN
Pilgrimens sju nyckelord

Bildabanner170x85px
Inga kommentarer
Lämna en kommentar