Sång och musik

I Betlehemskyrkan finns en hel del duktiga sångare och musiker; Sturekören och Engelkören som är våra barnkörer, Betlehemskyrkans kör som är en blandad vuxenkör, BK blås som är en liten blåsargrupp. Dessutom har vi flera duktiga solister och instrumentalister.
Kersti Esselwall-Smårs är anställd körpedagog.

Bildabanner170x85px
Inga kommentarer
Lämna en kommentar