Brommadialog/brobygge-25 år

Tårta ml

I höst är det 225 års kalas i Bromma. Betelseminariet fyller 150 år, skolan i Bromma 50 år och
Brommadialogen/Brobygge fyller 25 år. Till det kommer också att musikutbildningarna fyller 40 år.
Detta vill vi fira.
Fredag kväll den 21 oktober blir en fest och minneskväll under ledning av Lars-Åke W Persson och Bertil Karlhager, medverkan av skolledningen från nuvarande Campus Bromma, THS och Bromma folkhögskola. Medverkande av personer som har varit viktiga för den utveckling som skolan varit med om.
Equmeniakyrkan bjuder alla deltagare på lättare förtäring och kvällen avslutas med en gudstjänst i kapellet med musiker från musikutbildningen.
Anmälan görs via www.brommafolkhogskola.se/betelseminariet

sinnesro dygn

Välkommen till Parentes

Tillsammans med varandra och med Gud söker vi Sinnesro i Stillhetens rum,
måltidsgemenskap, vandring, avslappning, kreativa reflektioner, m.m.

Tid: fredag 28 oktober kl. 14.30 – lördag 29 oktober kl. 15.00.
Plats: Betaniakyrkan, Venavägen 21 i Örebro.
Kostnad: 300: – inkl. mat och material.
Du betalar kontant vid ankomst till Betaniakyrkan.

Anmälan senast den 16 oktober, läs mer i foldern: Sinnesrodygn 2016