Brobygge- nytt format

back o bro 2p 600

Omstart och nystart – nya möjligheter och ny form!

  • Erfarenhetsutbyte
  • Reflektion
  • Omprövning och fördjupning

Bromma folkhögskola läsåret 2016/2017
Folder Brobygge HT 16 – VT 2017

Läs mer