Samverkan

Nätet1 460

Brobygge
– dialog med livet –
samverkar gärna med organisationer och rörelser där vi ser att vi kan befrukta varandra och ”släktbanden” är tydliga. Några av dessa är Djupare Liv, Det IONA-inspirerade nätverket i Sverige och Pilgrimrörelsen.

Höstmötet 2014 blir ett samarrangemang mellan det IONA-inspirerade nätverket och Brobygge – dialog med livet.

Noomi Tönnäng som i februari 2014 medverkade i ett seminarium på Pilgrimscentrum i Vadstena om pilgrimsteologi ”Att vandra med varandra – via diaconaiae –” kommer att bidra med sitt föredrag ”Dialog med livet – att vandra med varandra” i en bok från seminariet som Pilgrimscentrum ger ut under 2014.

Vallentuna församling har tillsammans med Vallentuna kommun, Jordbruksverket med flera i iordningställt tre vandringsleder där Pilgrimsgården Frösundagården är centrum.