Sinnesro

Sinnesrogudstjänsten

Bildsinnesro1

är mötet mellan kyrkan och 12-stegsandligheten. Den första sinnesrogudstjänsten hölls 1992 i Bromma och har sen dess spridits över hela landet.

Karaktäristiskt för gudstjänsten är sinnesrobönen och att någon genom en personlig berättelse delar något hur hon eller han med Guds kraft blivit befriad från missbruk.

Sinnesrogudstjänster
i Stockholm med omnejd våren och sommaren 2017
SINNESROGUDSTJÄNSTER VÅREN OCH SOMMAREN 2017 (PDF)