From Aktuellt förstasidan

Publicerat 

En dag om Indien

En dag närvi talar om att fördjupa samarbetet i Sverige runt stöd till och samarbete med HCC och CSS i Indien.

Read more

Publicerat 

Det händer något i mötet

Varför ska Equmeniakyrkan finnas på plats på Almedalsveckan? Elisabeth Lindgren, samordnare för bildning och lärande i Equmeniakyrkan reflekterar över den gångna veckan i Visby.

Read more

Publicerat 

Nystart i Pedernales, Ecuador

I april 2016 skakades Ecuador svårt av flera jordbävningar. Vad händer nu i juli 2017 i det hårt drabbade området? Återuppbyggnadsarbetet fortsätter. Equmeniakyrkan har nyligen bidragit till inköp av en ny tomt för församlingen i det hårt drabbade Pedernales. Nu är församlingen igång med att förbereda tomten.

Read more

Publicerat 

Living God, renew and transform us

De reformerta kyrkornas gemenskap har en tradition av att sätta rättvisefrågor i fokus. 2004 skrevs efter många års bearbetning ett bekännelsedokument, Accra confession, som fortfarande präglar gemenskapens arbete. Nu är det dags för konferens igen och frågorna om rättvisa har inte blivit mindre angelägna.

Read more

Publicerat 

Libanon välkomnar flyktingarna

- Vi välkomnar flyktingarna från Syrien, Irak och andra länder men vädjar om ekonomiskt stöd från Europa för att kunna klara av det på ett bra sätt, säger premiärminister Sad Hariki.

Read more

Publicerat 

Vägmärken för baptister

"Vägmärken för baptister” är en nyligen framställd bok som nu också har överlämnats till kungahuset. Kungen bad biskop/överhovpredikant Johan Dalman att ta emot boken å kungahusets vägnar.

Read more