From Församling & Samhälle

Publicerat 

Earth hour

Lördag 24 mars klockan 20.30–21.30 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. I Equmeniakyrkan är vi övertygade om att frågor om miljö och klimat, är viktiga. Som kyrka har vi ett ansvar att arbeta för en hållbar framtid.

Read more

Publicerat 

Folkbildningsstipendie till Elisabeth Lindgren

Vi är mycket stolta över vår Elisabeth Lindgren som i fredags fick ett folkbildningsstipendium av Stockholms stad. I motiveringen kan vi läsa att Elisabeth Lindgren lever och andas folkbildning genom sitt varma, pedagogiska och engagerade sätt att förmedla kunskap."

Read more

Publicerat 

Boken ”Välkommen!”

Välkommen! Så heter boken som på åtta språk vill välkomna människor på flykt som kommit till Sverige. Nu kan du beställa boken.

Read more

Publicerat 

SFI i Skillinge Missionhus

Skillinge Missionshus, eller Simrishamnsbygdens Frikyrkoförsamling, bildades 1986 när tre små frikyrkoförsamlingar på Österlen gick samman. De valde då att fortsätta ha sin verksamhet i Skillinge Missionshus, som byggdes 1912. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan. Måndagar – torsdag bedriver Hyllie Park Folkhögskola Sfi (Svenska för invandrare) i Missionshuset, i nära samarbete med församlingen. …

Read more

Publicerat 

Delaktig, stark och synlig

Hösten 2016 ordnar SST och Sveriges interreligiösa råd ett mentorskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden. Syftet är att stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.

Read more

Publicerat 

Säkerhetsutbildning

Anmälan dig snarast till en grundläggande säkerhetsutbildning för församlingar och föreningar 20-21 april i Göteborg, 18-19 maj i Malmö och till hösten i Stockholm.

Read more

Publicerat 

Möjligheter, mod och öppenhet

Den här hösten tror jag aldrig vi kommer att glömma. Kanske av flera anledningar, men jag tänker särskilt på den stora flyktingström som vi mött. Den största sedan 2:a  andra världskriget. Bilden på den treårige Alan Kurdis kropp som sköljdes upp på en strand i Turkiet, spreds snabbt över hela världen via sociala medier och …

Read more

Publicerat 

Kyrka, tro och politik. Hur funkar det?

En intensiv Almedalsvecka, där Equmeniakyrkan varit på plats för fjärde året i rad, är nu slut. Varför ska vi som kyrka vara där? Den frågan ställs ibland. Så här skrev vi i vårt Almedalsprogram: ”Utifrån Jesu ord, Följ mig, vill Equmeniakyrkan förmedla evangeliets kärleksbudskap och tillsammans med andra forma ett gott och hållbart samhälle. Vi …

Read more

Publicerat 

Joining Hands for Mission

Equmeniakyrkan genomför som jag tidigare berättat om Pionjärresan 2015 med tre tydliga stationer på vägen. Den första var i april i Hjortsberga tillsammans med Tim Lea från Fresh Expressions. Nu deltar vi i konferensen Joining Hands for mission, som anordnas av IFFEC. Det betyder International Federation of Free evangelical Churches och är en organisation som …

Read more

Publicerat 

Skolavslutningstider – vånda eller möjlighet?

Den här veckan slutar många ungdomar skolan, många med förhoppningar om framtid och jobb men också mycket vånda. Vad ska jag göra nu? Får jag jobb? Räcker mina betyg? För en del är folkhögskolan ett steg på vägen vidare. Ett steg för att komplettera betyg men också att utvecklas som människa såväl som i sina …

Read more