From Diakoni

Publicerat 

Om ni besökte mig…

Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare. Under ett antal seminariedagar ht 2017 finns möjlighet att ta del av en kurs i själavård bland sjuka i hemmiljö.

Read more

Publicerat 

Två diakoner i Hållnäs-Skärplinge

– Genom diakonin kan vi visa andra vem Gud är men också själva få syn på Gud, säger Anna-Karin Elebjörk-Wahlström, en av två diakoner i Hållnäs-Skärplinge Missionsförsamling. Min drivkraft till att vara diakon kommer från viljan att se dem som ingen annan ser. Jesus visade så tydligt vad kärlek är och min uppgift som diakon …

Read more

Publicerat 

Kyrka-Polisutbildningen

Är du diakon/pastor och vill samverka med Polisen? Då är detta utbildningen för Dig! Polismyndigheten i Sverige, Polisförbundet, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift erbjuder utbildningen ”Kyrka-polis i samverkan”.

Read more

Publicerat 

Nationellt seminarium om trafficking

Ett nationellt seminarium om trafficking ska hållas i Stockholm på torsdag 13 oktober. Equmeniakyrkan har genom Centrumkyrkan i Kungsör arbetat under lång tid med dessa frågor i Sverige och tillsammans med våra europeiska samarbetskyrkor.

Read more

Publicerat 

Diakoni – mer än ord

Diakonins månad i september har samma tema som förra året. Här får du tips om hur ni kan uppmärksamma "Diakoni - mer än ord" i din kyrka.

Read more

Publicerat 

Husvagnar blir härbärgen

Husvagnar blir härbärgen under vintern - och ett flertal församlingar i Equmeniakyrkan säger nu ja till att ha en husvagn på kyrkans parkering.

Read more

Publicerat 

Att vara kyrka för utsatta

Vi möter utsattheten dagligen. Men hur finns vi som kyrka för de utsatta i vårt samhälle idag? En viktig fråga som diskuterades under en dag om diakoni i Nässjö missionskyrka.
- I kyrkan finns oftast bra kontaktnät, men de som söker sig till socialtjänsten har nästan aldrig det, sa Lotta Ottosson, familjehemssekreterare i Nässjö kommun.

Read more

Publicerat 

Diakonerna behöver vara spjutspetsar

Nyligen träffades en grupp av diakoner i Equmeniakyrkan tillsammans med kyrkoledningen för att diskutera diakonernas roll. Det finns omkring 300 ordinerade diakoner i Equmeniakyrkan idag, varav 70 har församlingstjänst. Diakonerna själva tror att en förklaring kan vara att församlingarna inte vet tillräckligt mycket om ämbetet.

Read more