From Equmeniakyrkan

Publicerat 

Tid att lyssna

För två veckor sedan kommenterade vi som kyrkoledare inom Equmeniakyrkan #vardeljus i vår blogg. Sedan dess har ett motsvarande upprop initierats inom frikyrkan - #sanningenskagöraerfria. Vi har i samband med detta fått frågan om varför vi är tysta.

Read more

Publicerat 

Kallelse till kyrkokonferens 2018 i Gävle

På uppdrag av kyrkostyrelsen kallas här församlingarna i Equmeniakyrkan till kyrkokonferens. Konferensen äger rum i Gavlehov i Gävle under Kristi Himmelfärdshelgen, 10 – 12 maj 2018.   Anmälan öppnar i början på mars. Mer information kommer att i början på januari finnas tillgänglig på vår hemsida.

Read more

Publicerat 

Hoppet är på väg tillbaka men behovet är fortfarande stort

Sugandha Devi bor i Dhankar Tola i Bihar.  Hon säger: Mitt hus totalförstördes av översvämningen i augusti. De få saker som vi skaffat genom många års hårt arbete sköljdes bort. Matvarorna som vi hade hemma dränktes och förstördes. Vi hade i stort sett ingenting kvar. Mina fyra barn och jag själv lyckades fly till lite …

Read more

Publicerat 

Stöd folkkampanjen för asylrätt

Regeringen har lagt fram förslag på flera lagändringar som försämrar villkoren för människor på flykt
Folkkampanjen för asylrätt har därför startat en namninsamling.

Read more

Publicerat 

Anmälan till kyrkokonferensen

Anmäl dig till kyrkokonferensen "Ikläd er Kristus" 5-7 maj i Kista-mässan, Stockholm. Deltagaravgiften är 1100 kr om du anmäler dig före 5 april och därefter 1350 kr

Read more

Publicerat 

Tro och naturvetenskap i nytt projekt

Att reflektera teologiskt utifrån tro och vetande är att ställa sig i en biblisk tradition” sa teologen och fysikern Sara Blom medarbetare i Region Nord på Equmeniakyrkans första samling höll inom projektet Cusanus.

Read more

Publicerat 

Arabisktalande pastor viktig resurs

I helgen installerades Isac Zekry Shokri i Högdalskyrkan. Under de kommande åren kommer han att vara en viktig resurs som arabisktalande pastor, med extra kompetens inom religionsdialog.

Read more

Publicerat 

Nu gäller det för klimatet

Equmeniakyrkan ingick i kampanjen Act Now som samlade in 28 000 namnunderskrifter i Sverige. Kyrkor och organisationer bidrog till att avtalet blev så bra.

Read more