From Equmeniakyrkan

Publicerat 

Hoppet är på väg tillbaka men behovet är fortfarande stort

Sugandha Devi bor i Dhankar Tola i Bihar.  Hon säger: Mitt hus totalförstördes av översvämningen i augusti. De få saker som vi skaffat genom många års hårt arbete sköljdes bort. Matvarorna som vi hade hemma dränktes och förstördes. Vi hade i stort sett ingenting kvar. Mina fyra barn och jag själv lyckades fly till lite …

Read more

Publicerat 

Stöd folkkampanjen för asylrätt

Regeringen har lagt fram förslag på flera lagändringar som försämrar villkoren för människor på flykt
Folkkampanjen för asylrätt har därför startat en namninsamling.

Read more

Publicerat 

Anmälan till kyrkokonferensen

Anmäl dig till kyrkokonferensen "Ikläd er Kristus" 5-7 maj i Kista-mässan, Stockholm. Deltagaravgiften är 1100 kr om du anmäler dig före 5 april och därefter 1350 kr

Read more

Publicerat 

Tro och naturvetenskap i nytt projekt

Att reflektera teologiskt utifrån tro och vetande är att ställa sig i en biblisk tradition” sa teologen och fysikern Sara Blom medarbetare i Region Nord på Equmeniakyrkans första samling höll inom projektet Cusanus.

Read more

Publicerat 

Arabisktalande pastor viktig resurs

I helgen installerades Isac Zekry Shokri i Högdalskyrkan. Under de kommande åren kommer han att vara en viktig resurs som arabisktalande pastor, med extra kompetens inom religionsdialog.

Read more

Publicerat 

Nu gäller det för klimatet

Equmeniakyrkan ingick i kampanjen Act Now som samlade in 28 000 namnunderskrifter i Sverige. Kyrkor och organisationer bidrog till att avtalet blev så bra.

Read more

Publicerat 

Närmare Gud i fastetid

Nu är vi inne i fastan. En tid av reflektion och bön. En tid för att närma sig Gud. Här hittar du dagliga bibeltexter och reflektioner till en del av dem.

Read more

Publicerat 

Lars Lindberg har avlidit

Den 8 februari avled pastor och teologie doktor Lars Lindberg. För många öppnade han ögonen för en världsvid kyrka som arbetar för god teologi och ett värdigt liv för alla. Han hade vänner över hela världen.

Read more

Publicerat 

Ledarskap, religion och demokrati

SST, anordnar i samverkan med DemokratiAkademin och Sveriges Interreligiösa råd ett utbildningsprogram med fokus på demokrati, ledarskap och religion för unga ledare från olika trossamfund.

Read more