From Markusåret för gudstjänsten

Publicerat 

Markusmässan

Ett av materialen som håller på att tas fram för Markusåret är Markusmässan - en nattvardsgudstjänst med mycket musik och Markustexter.

Read more