From Markusåret för gudstjänsten

Publicerat 

Bildspel

Tre bildspel med utgångspunkt i Markus sång, Den lame mannen och Kvinnan med blödningarna.

Read more

Publicerat 

Markusmässan

Ett av materialen som håller på att tas fram för Markusåret är Markusmässan - en nattvardsgudstjänst med mycket musik och Markustexter.

Read more