From Region Svealand

Publicerat 

Så här blev festen!

Nu har vi haft regionsfest i Equmeniakyrkan Svealand. Här kan du läsa lite om vad vi gjorde under dagen, och även se några bilder!

Read more

Publicerat 

Markusåret

Under läsåret 2017-2018 arbetar Equmeniakyrkan och Equmenia med Markusåret. Det är en satsning för att öka bibelläsandet bland alla åldrar. Vill Din församling eller förening arbeta med Markusåret finns det fler material på webbsidan men vi vill även få in förslag från Er. Markusåret Som en del av Markusåret har det tagits fram en bibelläsningsplan …

Read more

Publicerat 

Var med och bed!

Vi hör ihop och har förmånen att bära varandra i förbön inför Gud. Bönen blir uttryck för omtanke och omsorg. I Equmeniakyrkan har vi en Förbönskalender, fortsätt att använda den men komplettera gärna med detta böneschema för församlingarna i Region Svealand. Böneschema

Read more

Publicerat 

Välkommen Anna!

Anna Gustafsson, pastor i Equmeniakyrkan Årjäng, tillträder som ny regionsamordnare för Equmenia Svealand i augusti. Anders Bernspång avgår med pension vid utgången av mars månad, så det blir några månaders glapp mellan de två. Anna har, förutom ett mångårigt lokalt arbete, tidigare jobbat som distriktskonsulent i Missionskyrkan/SMU ÖrebroVärmlandDal, så hon har god erfarenhet av arbetet …

Read more

Publicerat 

Regionfest 14 oktober

Välkomna till fest, uppbyggelse, inspiration och nya insikter – inåt och utåt. Vi vänder oss till representanter i det regionala förtroenderådet, till alla anställda medarbetare och övriga intresserade i regionens alla församlingar och föreningar. Regionfesten hålls lördagen den 14 oktober på Karlskoga folkhögskola.

Read more

Publicerat 

Dags att nominera till kyrkostyrelsen

Nu är det tid att hitta de personer som ska sitta i vår kyrkostyrelse – valberedningens arbete är igång och nu välkomnar vi era förslag. Equmeniakyrkan vill vara en en kyrka som kan förvandla mig, dig och världen. Vi vet och tror att alla kan bidra på något sätt för att visa att denna förvandling är …

Read more

Publicerat 

På Goda Grunder

Bli klokare, bli inspirerad och fördjupa tron! För att vi som människor ska kunna hitta vår väg i livet och hur vi ska leva tillsammans ordnas olika mötesplatser där man kan utveckla sina tankar och sitt inre. ”På Goda Grunder” är en utbildning i kristen tro för nyfikna och reflekterande, för alla 18-98 år. Utbildningen …

Read more

Publicerat 

En kreativ kul helg

Kom och skapa och var kreativ 17-19 juni på Bromma folkhögskola! SKAPA! är en helg för dig som vill uttrycka dig genom olika kreativa uttryck. Det finns sex arbetsbodar att välja mellan: Bild & form: Utforska ateljéens alla skatter i form av material som redskap för att gestalta i färg och form Dans: Rörelse, koreografi …

Read more

Publicerat 

Medarbetardygn

MEDARBETARDYGN 6-7 april på Karlskoga Folkhögskola ”Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig”. Om Gudstjänstens förnyelse, utveckling och växt. Välkommen till ett spännande och viktigt dygn, där vi som medarbetare från olika håll i Region Svealand möts för samtal, delande, fördjupning. Det blir en särskild betoning på mångfaldsfrågor och kreativa uttryck. …

Read more