From Region Väst

Publicerat 

Markus Runt på 90 Dagar

Inför Markusåret har boken Markus runt på 90 dagar tryckts upp i ett stort antal exemplar. Boken innehåller reflektioner kring Markusevangeliet och har blivit mycket uppskattad! Nu vill vi veta om din församling önskar fler böcker och i så fall hur många. På denna länken kan ni lägga in en önskan om fler böcker: https://goo.gl/forms/d9HpVT4d3wTEAdqc2 Här …

Read more

Publicerat 

Planera för regionsfest 7 okt i Borås

Regionsfesten är den stora möjligheten för församlingar i region väst att mötas till gemenskap, inspiration och fest. Planera redan nu in dag och plats och att en grupp från er församling är med. Läs mer här:

Read more

Publicerat 

Ny tjänst för samordning av församlingsgrundande arbete

Rickard Lundgren börjar i maj en ny tjänst i Region Väst som regional församlingsgrundare. Detta med anledning av Equmeniakyrkans målsättning att grunda 50 nya församlingar/gemenskaper fram till 2025. Förberedelser med bön, workshops, planering och informationsträffar har redan varit igång i över ett år med stor hjälp av en referensgrupp för arbetet.

Read more

Publicerat 

Ordinationshögtid på kyrkokonferensen i Vårgårda

I söndagens avslutningsgudstjänst på kyrkokonferensen i Vårgårda ordinerades 18 nya medarbetare till tjänst i Equmeniakyrkan. I region väst finns följande pastorer: Esther Kazen, Flatåskyrkan, Matilda Nilsson, Mariakyrkan i Angered, Maria Fässberg Norrhall, ÖVerås, Kajsa Werling, Varberg och Oscar Molneryd, Lerum. Ordinerad diakon i region väst är Ann-Marie Holmqvist, Kinna. Vi önskar dem alla Guds rika välsignelse!

Read more

Publicerat 

Ny utbildning för anställda ungdomsledare

Till hösten sjösätts en ny nationell utbildning för alla ungdomsledare som är anställda i våra församlingar. I region väst brukar det finnas ca 50 ungdomsledare i olika församlingar och equmeniaföreningar och de gör alla ett mycket viktigt och värdefullt arbete för våra barn och ungdomar. Därför är de också värda allra bästa stöd och handledning. …

Read more

Publicerat 

Bidragsansökan senast 30 juni

Senast sista juni ska ansökningarna inför 2018 vara inne för det församlingsbidrag som Equmeniakyrkan fördelar till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften samt genom avkastning av olika fonder.

Read more

Publicerat 

Lyckans gitarrorkester

Lyckans gitarrorkester är en musikgrupp bestående av nyanlända och etablerade svenskar som tycker om att spela och sjunga tillsammans.

Read more

Publicerat 

Läs Markus – möt Jesus!

Under läsåret 2017-2018 gör Equmeniakyrkan en särskild satsning som kallas Markusåret. Vi vill inspirera varandra i kyrkan till att bli "läsare" igen. Tron och tilliten till Jesus Kristus kommer och väcks ju genom Guds Ord. Därför kan vi som enskilda kristna och lokala församlingar få bra draghjälp genom att hänga på denna kampanj som kommer lanseras på riktigt under kyrkokonferensen i Vårgårda. I denna satsning erbjuds undervisning och vittnesbörd på film, appar med bibelläsningsplan över Markus evangelium och dagliga andakter plus andra aktiviteter.

Read more

Publicerat 

Vi ses på regionträff inför kyrkokonferensen

Inför kyrkokonferensen 2017 vill vi pröva att fördjupa demokratin och delaktigheten genom att några veckor innan konferensen bjuda in till regionala samlingar där det ges möjlighet för ombud och intresserade att tillsammans sätta sig in i de ärenden som kommer upp under kyrkokonferensen.

Read more