From Region Väst

Publicerat 

Läs Markus – möt Jesus!

Under läsåret 2017-2018 gör Equmeniakyrkan en särskild satsning som kallas Markusåret. Vi vill inspirera varandra i kyrkan till att bli "läsare" igen. Tron och tilliten till Jesus Kristus kommer och väcks ju genom Guds Ord. Därför kan vi som enskilda kristna och lokala församlingar få bra draghjälp genom att hänga på denna kampanj som kommer lanseras på riktigt under kyrkokonferensen i Vårgårda. I denna satsning erbjuds undervisning och vittnesbörd på film, appar med bibelläsningsplan över Markus evangelium och dagliga andakter plus andra aktiviteter.

Read more

Publicerat 

Vi ses på regionträff inför kyrkokonferensen

Inför kyrkokonferensen 2017 vill vi pröva att fördjupa demokratin och delaktigheten genom att några veckor innan konferensen bjuda in till regionala samlingar där det ges möjlighet för ombud och intresserade att tillsammans sätta sig in i de ärenden som kommer upp under kyrkokonferensen.

Read more

Publicerat 

Nytt nyhetsbrev

Nu har ett nytt nyhetsbrev kommit med information till församlingar och föreningar i region väst av Equmeniakyrkan. Läs mer

Read more

Publicerat 

Stöd Juluppropet!

Jag vill uppmana alla ca 18000 medlemmar i församlingar i region väst att skriva på Juluppropet för en humanare migrationspolitik. För våra medmänniskors skull!

Read more

Publicerat 

Dags att nominera till kyrkostyrelsen

Nu är det tid att hitta de personer som ska sitta i vår kyrkostyrelse – valberedningens arbete är igång och nu välkomnar vi era förslag. Equmeniakyrkan vill vara en en kyrka som kan förvandla mig, dig och världen. Vi vet och tror att alla kan bidra på något sätt för att visa att denna förvandling är …

Read more

Publicerat 

Var med och sjung i storkör på Kyrkokonferensen i Vårgårda

Nu erbjuds alla sångare i våra olika församlingar i region Väst att vara med i den stora konferenskören under Kyrkokonferensen i Vårgårda 24-28 maj 2017. Kom som enskild eller som grupp från er församling. Så här skriver projektledare Helena Gatås: Det finns en tanke om en riktigt härligt sprudlande storkör på scenen och vi inbjuder just dig att vara med och sjunga

Read more

Publicerat 

En dag i tystnad och stillhet…

Lördagen den 29 oktober var vi ett tjugotal personer som samlades på Västkustgården, Equmeniakyrkan i Lerkil för en endagsretreat som leddes av Maria Fässberg Norrhall och Liselotte J Andersson. Till vår hjälp hade vi också församlingens pastor Anne Grudeborn och hennes man Tomas som stod för matlagningen. Retreaten hade som tema ”Herre, lär oss att …

Read more