From Region Väst

Publicerat 

Nyanställda i regionen

En träff har hållits på Överås för nyanställda medarbetare i församlingar i regionen under 2017. Vi hälsar dem välkomna in i gemenskapen och önskar Guds välsignesle och glädje i sina uppdrag!

Read more

Publicerat 

Förnya-Fördjupa den 11 november i Alingsås

Höstens konferensdag Förnya-Fördjupa äger rum i Equmeniakyrkan, Alingsås. Det är redan ca 150 deltagare anmälda från olika församlingar och det finns fortfarande möjlighet för fler att vara med. Så välkommen att anmäla en grupp från er församling till en inspirerande dag med gemenskap, bibelundervisning, lovsång mm. Anmälan senast 1 november. Se program här: Förnya och fördjupa …

Read more

Publicerat 

Migration och Asyl Aktuellt för dig som arbetar med asylsökande och nyanlända

Nu är hösten här och en ny termin har dragit igång här kommer information om aktuella händelser inom Migration- och asylområdet. Läs och boka in datum redan nu! Sprid info vidare till berörda i församlingen. Welcome! Beställ nu! Under kyrkokonferensen lanserades boken Välkommen/ Welcome på sju olika språk (svenska, engelska, arabiska, franska, dari, tigrinja och …

Read more

Publicerat 

Bönedagar för medarbetare

Den 24-26 oktober är det bönedagar för medarbetare i församlingar och equmeniaföreningar i region väst på Sjöviksgården. Även pensionerade medarbetare är välkomna med. Det första dygnet är vi tillsammans i bön för varandra, våra församlingar, vår kyrka, vårt land och vår värld. Det andra dygnet har formen av retreat för de som vill och kan …

Read more

Publicerat 

Markus Runt på 90 Dagar

Inför Markusåret har boken Markus runt på 90 dagar tryckts upp i ett stort antal exemplar. Boken innehåller reflektioner kring Markusevangeliet och har blivit mycket uppskattad! Nu vill vi veta om din församling önskar fler böcker och i så fall hur många. På denna länken kan ni lägga in en önskan om fler böcker: https://goo.gl/forms/d9HpVT4d3wTEAdqc2 Här …

Read more

Publicerat 

Ny tjänst för samordning av församlingsgrundande arbete

Rickard Lundgren börjar i maj en ny tjänst i Region Väst som regional församlingsgrundare. Detta med anledning av Equmeniakyrkans målsättning att grunda 50 nya församlingar/gemenskaper fram till 2025. Förberedelser med bön, workshops, planering och informationsträffar har redan varit igång i över ett år med stor hjälp av en referensgrupp för arbetet.

Read more

Publicerat 

Ordinationshögtid på kyrkokonferensen i Vårgårda

I söndagens avslutningsgudstjänst på kyrkokonferensen i Vårgårda ordinerades 18 nya medarbetare till tjänst i Equmeniakyrkan. I region väst finns följande pastorer: Esther Kazen, Flatåskyrkan, Matilda Nilsson, Mariakyrkan i Angered, Maria Fässberg Norrhall, ÖVerås, Kajsa Werling, Varberg och Oscar Molneryd, Lerum. Ordinerad diakon i region väst är Ann-Marie Holmqvist, Kinna. Vi önskar dem alla Guds rika välsignelse!

Read more

Publicerat 

Ny utbildning för anställda ungdomsledare

Till hösten sjösätts en ny nationell utbildning för alla ungdomsledare som är anställda i våra församlingar. I region väst brukar det finnas ca 50 ungdomsledare i olika församlingar och equmeniaföreningar och de gör alla ett mycket viktigt och värdefullt arbete för våra barn och ungdomar. Därför är de också värda allra bästa stöd och handledning. …

Read more

Publicerat 

Bidragsansökan senast 30 juni

Senast sista juni ska ansökningarna inför 2018 vara inne för det församlingsbidrag som Equmeniakyrkan fördelar till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften samt genom avkastning av olika fonder.

Read more

Publicerat 

Lyckans gitarrorkester

Lyckans gitarrorkester är en musikgrupp bestående av nyanlända och etablerade svenskar som tycker om att spela och sjunga tillsammans.

Read more

Publicerat 

Läs Markus – möt Jesus!

Under läsåret 2017-2018 gör Equmeniakyrkan en särskild satsning som kallas Markusåret. Vi vill inspirera varandra i kyrkan till att bli "läsare" igen. Tron och tilliten till Jesus Kristus kommer och väcks ju genom Guds Ord. Därför kan vi som enskilda kristna och lokala församlingar få bra draghjälp genom att hänga på denna kampanj som kommer lanseras på riktigt under kyrkokonferensen i Vårgårda. I denna satsning erbjuds undervisning och vittnesbörd på film, appar med bibelläsningsplan över Markus evangelium och dagliga andakter plus andra aktiviteter.

Read more

Publicerat 

Vi ses på regionträff inför kyrkokonferensen

Inför kyrkokonferensen 2017 vill vi pröva att fördjupa demokratin och delaktigheten genom att några veckor innan konferensen bjuda in till regionala samlingar där det ges möjlighet för ombud och intresserade att tillsammans sätta sig in i de ärenden som kommer upp under kyrkokonferensen.

Read more