From Region Väst

Publicerat 

Hög tid att anmäla till Förnya och Fördjupa

Anmälningarna till våra konferensdagar Förnya & Fördjupa trillar in. Just nu är 223 personer anmälda. Men än finns det lite tid och några plastser kvar. Så passa på du och ni som längtar efter andlig fördjupning i liv och församling.

Read more

Publicerat 

Nytt nyhetsbrev

Nu har ett nytt nyhetsbrev kommit med information till församlingar och föreningar i region väst av Equmeniakyrkan. Läs mer

Read more

Publicerat 

Hälsning från Samordnaren för Migration & Asyl i region Väst

Hej! Här kommer en hälsning från mig, Emanuel Furbacken, som på 25% arbetar som samordnare för Migration&Asyl i region Väst. Jag vill börja med att tacka för allt gott arbete som ni i församlingar och equmeniaföreningar runt om i regionen är involverade i med asylsökande, nykomna och gömda. Jag vill också passa på att inbjuda …

Read more

Publicerat 

Stöd Juluppropet!

Jag vill uppmana alla ca 18000 medlemmar i församlingar i region väst att skriva på Juluppropet för en humanare migrationspolitik. För våra medmänniskors skull!

Read more

Publicerat 

Dags att nominera till kyrkostyrelsen

Nu är det tid att hitta de personer som ska sitta i vår kyrkostyrelse – valberedningens arbete är igång och nu välkomnar vi era förslag. Equmeniakyrkan vill vara en en kyrka som kan förvandla mig, dig och världen. Vi vet och tror att alla kan bidra på något sätt för att visa att denna förvandling är …

Read more

Publicerat 

Var med och sjung i storkör på Kyrkokonferensen i Vårgårda

Nu erbjuds alla sångare i våra olika församlingar i region Väst att vara med i den stora konferenskören under Kyrkokonferensen i Vårgårda 24-28 maj 2017. Kom som enskild eller som grupp från er församling. Så här skriver projektledare Helena Gatås: Det finns en tanke om en riktigt härligt sprudlande storkör på scenen och vi inbjuder just dig att vara med och sjunga

Read more

Publicerat 

En dag i tystnad och stillhet…

Lördagen den 29 oktober var vi ett tjugotal personer som samlades på Västkustgården, Equmeniakyrkan i Lerkil för en endagsretreat som leddes av Maria Fässberg Norrhall och Liselotte J Andersson. Till vår hjälp hade vi också församlingens pastor Anne Grudeborn och hennes man Tomas som stod för matlagningen. Retreaten hade som tema ”Herre, lär oss att …

Read more

Publicerat 

Förnya & Fördjupa 2017

Under några år har inspirerande och välbesökta konferensdagar för församlingar hållits i region väst. Detta vill vi gärna fortsätta med nästa år och därför kommer här en inbjudan till två intressanta och spännande konferensdagar under 2017. Deltagarantalet är begränsat så skynda att anmäla.

Read more

Publicerat 

Bönedygn för medarbetare

Equmeniakyrkan region Väst inbjuder medarbetare till ett dygn av gemenskap, undervisning, samtal, bön, lovsång och god mat den 15-16 november på Strandgården.

Read more