From Utbildning

Publicerat 

Repet on tour Region Nord

Repet har repat sig! Nu har Repet förbättrats och det vill vi prata med dig om. Vi vill  komma till din hemtrakt och presentera registerprogrammet Repet genom att visa knep, knopar, fällorna och snarorna i detta digitala program. Du får möta oss som idag arbetar med Repet men som tidigare varit scoutledare och vet hur …

Read more

Publicerat 

Kyrka-polis-utbildning

Polismyndigheten utbildar, tillsammans med bland annat Equmeniakyrkan, medarbetare som är beredda att arbeta i samverkan med polisen vid svåra händelser. Ansökan senast 24 april 2017.

Read more

Publicerat 

Hur ska framtidens pastorsutbildning se ut?

Equmeniakyrkan är en församlingsrörelse där vi som församlingar lever i Guds mission, för människors, skapelsens och världens skull. Vad betyder vår vision för hur våra pastorer ska utbildas så att de kan tjäna församlingar och vår samtid på allra bästa sätt?

Read more

Publicerat 

Fördjupningskurser om nya handboken

I höst startar regionala fördjupningskurser om Equmeniakyrkans nya handbok. Kurserna vänder sig till alla medarbetare i Equmeniakyrkan eller till exempel vice församlingsföreståndare i en lokal församling.

Read more

Publicerat 

Pilgrimsvandra med temat omställning

Pilgrimsvandra en eller flera dagar 28 juni – 3 juli på temat omställning. Vi utgår från Betlehemskyrkan i Örebro. Varje dag har ett eget undertema som introduceras av en medvandrare. På kvällen, efter middagen, sker fördjupning i ämnet.

Read more

Publicerat 

Sommarkonfa på Klintagården

20 juni - 10 juli 2016

Konfirmationstiden är en viktig period i ditt liv. Du får chans att fundera och samtala om frågor som rör livet och den kristna tron. Ingen kan lära sig allt på tre veckor men du har med dig dina frågor och vi vill dela dem med dig. Vi vill skapa en positiv miljö där ingen fråga är för liten eller för dum. Och oavsett om du är aktiv i en kyrka eller inte så är du välkomna hit!

Read more

Publicerat 

Konvertiter i asylprocessen

Välkommen till en utbildningsdag i Linköping den 25 september. Utbildningen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen.

Read more

Publicerat 

Midsommardialog på Sjövik

Upplev ett par dagar med tradition och nyskapande andlighet på Sjöviks folkhögskola i södra Dalarna.

Många har firat midsommar på Sjövik och nu är Midsommardialogen en tradition som i år fyller 10 år. Musik, blomplockning, dans kring midsommarstången skapar tillsammans med goda möten, workshops och gemenskap kring måltiderna en god atmosfär.

Read more

Publicerat 

Ungdomsledarens första år

Equmeniakyrkan kommer att stärka arbetet för anställda ungdomsledare. Som en del i det här medverkar Equmeniakyrkan i kursen Ungdomsledarens första år.

Read more