Publicerat 

Församlingsavgift

Tillsammans vill vi nå nya människor med evangeliet och dela visionen för Equmeniakyrkan: en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. För detta har regionerna en viktig funktion. Det är här som stöd ges till samverkan mellan församlingarna och de gemensamma resurserna i vår kyrka når här församlingarna på ett tydligt sätt. Det i Equmeniakyrkan prioriterade arbetet för församlingarnas förnyelse, utveckling och växt sker också i hög utsträckning via regionerna.

I samband med beslutet om rambudgeten vid kyrkokonferensen 2014 fastställdes att den föreslagna avgiften för 2015 skall vara 110 kr per församlingsmedlem.

En uträkning av storleken på er församlingsavgift kommer att skickas ut i mars 2015 i ett särskilt brev. Avgiften baseras på församlingarnas medlemsstatistik som sammanställs i början av året.​

Om ni har frågor – vänd er i första hand till er regionala kyrkoledare.

Jag önskar dig Guds rika välsignelse i er församlings liv och arbete under 2015!

Lasse Svensson
Kyrkoledare