Publicerat 

Ersättning utlägg/resor

Så här får du ersättning för dina utlägg och resor

För att undvika försening eller att din ersättning helt uteblir är det viktigt att du följer nedanstående instruktioner, då alla ersättningsblanketter scannas och tolkas maskinellt.

Fakturamall Equmeniakyrkan 17-04

  1. Denna blankett gäller Equmeniakyrkan och kyrkans regioner. (Equmenia och de sju Equmeniaregionerna har andra blanketter.)
  2. Lämna fullständiga uppgifter varje gång, inklusive personnummer och även om du lämnat alla uppgifter förut.
  3. Läs noga på blanketten hur du bifogar kvitton, underlag och kompletterande uppgifter.
  4. Kontrollera så att blanketten summerats rätt både delsummor och totalt fakturabelopp längst ner på blanketten. Korrekt totalt fakturabelopp behöver alltid vara ifyllt när du skickar in blanketten-korrigera med penna vid behov. (Blanketten är inte helt kompatibel med alla webbläsare).
  5. Skicka blankett och underlag per post till den förtryckta adressen alternativt mejla som omscannad pdf-fil-faktura inklusive bilagor. Kansliet tar alltså inte emot dessa blanketter.

Tänk på att spara originalkvitton hos dig om du väljer att mejla in en pdf-faktura, inklusive inscannade kopior, tills du säkert har fått din ersättning.

Kontaktperson:

Lena Furusjö
lena.furusjo@equmeniakyrkan.se

Miljöhänsyn vid inköp

Equmenia och Equmeniakyrkan arbetar för att motverka resursslöseri, överkonsumtion och utsläpp som skadar skapelsen. Vi uppmanar därför ideellt engagerade och anställda att i största möjliga mån ta hänsyn till de miljöeffekter som uppstår vid produktion, transport, konsumtion och avfallshantering.

Läs gärna Equmenias miljöpolicy (antagen av riksstämman 2009) och Equmeniakyrkans ”Policy för fred och omställning till en hållbar värld” (antagen av kyrkokonferensen 2013).