Publicerat 

Ek böcker

Equmeniakyrkans
böcker-översikt

Equmeniakyrkan är delaktig i produktionen av olika böcker och har gett ut flera egna böcker. Vi presenterar olika böcker som vi kan rekommendera till församling som medlem.

Equmeniakyrkans böcker
Här finner du böcker som kyrkan har producerat och vi distribuerar dem genom Tingstad.

Beställning som församling: www.tingstad.se/forsamling

Beställning som privatperson
Om du är privatperson och vill beställa boken så kontakta:

Christoffer Lindén
christoffer.linden@tingstad.se
031-381 53 02 direkt, 031-7072000 växel

Nyheter

Kyrkohandbok

kyrkohandbok_191px

De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov. (Apg 2:44-45)

Genom århundraden har troende samlats för att fira gudstjänst. Uttrycken skiftar och formerna förändras men de grundläggande byggstenarna finns kvar från den första församlingen; samlingen, ordet, delandet och sändningen ut i världen.

Vår förhoppning är att gudstjänstens flöden: Samling, Ordet, Delandet och Sändningen, som presenteras i handboken, ska vara till hjälp genom att ge en stabilitet, egenart och identitet för Equmeniakyrkans gudstjänstliv.  

 

Beställning som församling: www.tingstad.se/forsamling

Fler böcker

Arvet och en gemensam framtid

52635780_Arvet-och-en-gemensam-framtid-omslag_HR_200

En ny kyrka föds. Men likt alla barn som föds så finns historien med, rötter, gener, sammanhang. Inget barn föds ur ett vakuum – inte heller en ny kyrka. Equmeniakyrkan har börjat sin vandring. Där ingår att söka en ny identitet. Det är något som hela kyrkan behöver göra tillsammans. Det gäller den lokala församlingen, lika väl som dess individer, medlemmar och vänner. Det är vår övertygelse att i centrum för detta identitetsbygge finns gudstjänsten. Vi är en kyrka med en rik variation av gudstjänsttraditioner. Ibland skiljer innehållet – ibland formerna. Identitetsbygget behöver göras trots detta eller tack vare detta.

Läs mer

Pris: 189 kr

Beställning som församling: www.tingstad.se/forsamling

Diakoni

diakoni

En bok och grundläggande studiematerial om diakoni. I vår värld finns människor som inbjuder till ett större vi. Olika gränser finns mellan människor men sådana gränser kan brytas ner genom diakoni. Ett större och mer inkluderande ”vi” blir följden. SKR har tagit fram skriften och olika representanter från kyrkorna i Sverige har varit delaktiga i processen.

Författare: Sanna och Hans-Erik Lindström

26 kr/st

 

Beställning som församling: www.tingstad.se/forsamling

En annan slags verksamhetsberättelse

verksamhetsbEK14_s1-ver2

Det här är en annorlunda verksamhetsberättelse från olika delar av Equmeniakyrkan. En tidskrift med människor som på olika sätt är och gör Equmeniakyrkan till vad den är. Berättelser från norr till söder där våra 760 församlingar erbjuder mötesplatser för tro och livstolkning, gudstjänst och gemenskap och ett tydligt engagemang för vårt liv tillsammans i Sverige och världen. Man kan säga det kort också; vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.
Beställ hem denna fina tidskrift och använd den för att berätta vilka vi är och vill vara i Equmeniakyrkan till vänner och bekanta och människor i församlingens närhet. Tidskriften är gratis och beställs via vår webbshop Tingstad.  Den finns också att läsa på vår hemsida.

 

Beställning som församling: www.tingstad.se/forsamling

Mångfald i församlingen – så funkar det!

mangfaldsbok_EK2014_omslag_ML1

Hur blir vi församlingar som välkomnar nya svenskar?
Hur utvecklar vi vårt mångfaldsarbete?

En bok i bild och text som berättar om mångfaldsarbete i kyrkan. Carin Hemmati berättar om Hallundakyrkan i Botkyrka, Josef Nsumbu om Immanuelskyrkan i Borås och Hans Andreasson om Kanalkyrkan i Sandviken. Här delar de generöst med sig av erfarenheter, ger råd och tips om både möjligheter och svårigheter,  och de berättar ”så gjorde vi”.

I boken medverkar: Carin Hemmati,Josef Nsumbu, Hans Andreasson, Marco Helles och Sven Halvardson.
Redaktörer: Görel Byström Janarv och Lennart Henriksson
Foto: Anders H Nilsson

50:-/st + porto

Beställning som församling: www.tingstad.se/forsamling

Prata Gud

Prata-Gud-framsida_250

Häftet ”Prata Gud” är tänkt att ge inspiration och vägledning när det gäller det uppdrag Jesus gett oss att ”gå ut och göra alla folk till lärjungar”. I Gemensam Framtids teologiska grund står det: Alla är kallade att tjäna och att vittna om frälsningen i Jesus Kristus. Hur gör vi det på ett trovärdigt sätt? Vågar och vill vi berätta om vår tro för andra? Finns det något som kan få oss alla i rörelse för detta uppdrag? Något som gör att den goda livsberättelsen, vittnesbördet om Guds ingripande, kan få en renässans i våra liv och i vår kyrka? Läs mer

Författare: Britta Hermansson

20:-/st

 

Beställning som församling: www.tingstad.se/forsamling

Våga vara vägvisare till tro!

Våga-vara1

I nästan 40 år har Carl-Olov Hultby arbetat som resande evangelist. I det här häftet delar han med sig av sin stora erfarenhet av möten med sökande människor och ger oss goda råd och konkret vägledning för den som vill finnas till för andra som söker en väg till tro på Jesus. Vi kallar häftet helt enkelt: Våga vara guide till tro.

Författare: Carl-Olov Hultby

20:-/st

 

Beställning som församling: www.tingstad.se/forsamling