Publicerat 

Equmeniakyrkan Anderstorp söker pastor och församlingsföreståndare på 100%

Vi söker Dig som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla vårt spännande arbete i Anderstorp när vår nuvarande pastor planerar att gå i pension.

Anderstorp är ett ”lagom” stort samhälle med ca 5000 invånare och god samhällsservice. Här finns en stark industritradition och ett utvecklat föreningsliv. Både industri och motorsport har gjort bygden känd långt utanför Sveriges gränser

Vi är en församling med många kontaktytor och vår målsättning är att ”be och arbeta för att församlingen får växa, utvecklas och vara en öppen, trygg och naturlig del av vårt samhälle”.

Förutom söndagens gudstjänst är kyrkan under veckan fylld av aktiviteter. Vi har en växande barngrupp, Alpha/Beta grupper och ett välbesökt språkcafé.

Sång och musik, bön, våffelkväll och scoutmöte är exempel på samlingar i vår kyrka.

Framtiden innebär också förändringar och vi har under en tid arbetat med detta inom ramen för Equmeniakyrkans församlingsutvecklingsprojekt.

Vi tror också att Du kommer att kunna tillföra nya tankar och visioner.

Du som känner att du vill vara en del av detta arbete, besök gärna vår hemsida http://equmeniakyrkananderstorp.se eller kontakta vår ordförande Christina Dybeck tfn 070-63 12 147.

Vi önskar din ansökan via email till christina.dybeck@telia.com
eller via post till nedanstående adress.

Christina Dybeck
Equmeniakyrkan Anderstorp
Storgatan 29
334 32 Anderstorp