Publicerat 

Utveckla församlings- och ungdomsverksamhet i Ekenässjön!

Nutid och framtid!
• Under 2018 firar vår församling 100 år. Det är härligt att vara en del av en stolt tradition men samtidig spännande att se hur vi ska utveckla både församlingen och ungdomsverksamheten under de kommande åren.
• Frågor och tankar inför framtiden är många och vi ser fram mot många givande samtal inom både församlingen och med invånarna i Ekenässjön.

Om tjänsterna
• Du är lyhörd för Gud och hans vilja.
• Du är prestigelös och vill dela med dig av tankar och visioner och vara en del i utvecklingen av Equmeniakyrkan Ekenässjön!
• Vi har utrymme för två heltidstjänster och vi är öppna för nya kombinationer, heltid/deltid, kring hur tjänsterna fördelas utifrån de förutsättningar som finns hos dig som söker.
Det finns stora möjligheter att dina idéer och visioner kan bli en del i vårt förändringsarbete.
• Ålder och kön spelar ingen roll – alla har en plats i Guds församling.

Om församlingen
• Vi är ca 200 medlemmar i församlingen och vi träffas givetvis till gudstjänster på söndagar men även i många andra sammanhang.
• Sång och musik är viktiga inslag i olika samlingar och det finns olika körer/grupper. En stor blåsorkester ger konserter vid flera tillfällen under året och spelar på gudstjänster en gång/månad.
• Sedan 15 år tillbaka finns det en caféverksamhet som riktar sig till flyktingar/asylsökande.
• Församlingen har länge varit ”hela samhällets kyrka” och det är något som vi vill utveckla ännu mer. Vi planerar att arbeta med församlingsutvecklingen genom Equmeniakyrkans församlingsutvecklingsprojekt och tillsammans med dig.
• Inom ramen för Equmenia finns scout, dans, söndagsskola, tonårsverksamhet, innebandy.

Om samhället
• Ekenässjön är en fin ort, på Småländska höglandet, som är under ständig utveckling med många olika industrier och arbetstillfällen. Det bor ca 1500 personer på orten och det finns skola, affär, pizzeria och äldreboende samt två andra församlingar på orten.
• Samhället grundades 1914, när järnvägen kom, och bussar och tåg går fortfarande. För att smidigare ta dig mellan olika orter i området är det trots det bra med körkort och tillgång till bil.

Kontaktinformation
• Ordförande Britt-Marie Vidhall telefon 072-323 07 36 ordforanden@equmeniakyrkanekenassjon.se
• Equmeniakyrkan Ekenässjön
Allégatan 1, 574 50 Ekenässjön
www.equmeniakyrkanekenassjon.se