Publicerat 

Fred och hållbar utveckling

Fred och hållbar utveckling

I Equmeniakyrkan är vi övertygade om att frågor om miljö, klimat, rättvisa och fred är viktiga i vår samtid. Och att vi som kyrka har ett tydligt ansvar att arbeta för en hållbar framtid. Därför jobbar vi med att ta fram material, anordna mötesplatser för att dela erfarenheter och agera i påverkansarbete på olika nivåer i samhället. 

Equmeniakyrkan vill fördjupa, utveckla och synliggöra kyrkans och församlingars arbete för miljö, klimat, rättvisa och fred.

Vi vill visa på hur dessa områden hänger ihop och har därför valt att skriva en policy som innefattar helheten – en fred och hållbarhetspolicy.

Vi vill föra samtal om dessa viktiga samtidsfrågor och låta gudstjänster och böner ge uttryck för längtan efter ett hållbart liv.

Vi vill samla kompetens inom området, bilda nätverk mellan församlingar, sprida goda exempel och ta fram konkreta handlingsplaner för att kunna göra skillnad. 

Policy och strategidokument som styr Equmeniakyrkans miljöarbete finns en bit ner på sidan Klimaträttvisa.