Verksamhet

Gudstjänst

I princip varje söndag firar vi gudstjänst i vår församling.

Om inte annat anges är gudstjänsten i kyrkan (Parkgatan 5 i Furulund) och alla är naturligtvis varmt välkomna att deltaga.

Se programbladet eller kalendern för mer information.

Söndagsskola

Välkomna att delta i söndagsskolan! Vi har som mål att ha söndagsskola varje söndag.

Vi lär oss om Gud och Jesus, leker, sjunger, ritar, pysslar, m.m. under gudstjänsttid.

Raggsockan

Raggsockan är vårt stick- och språkcafé. Vi träffas nästan alla måndagar klockan 14:00 i kyrkan. Alla är välkomna till en trevlig gemenskap, med eller utan handarbete.
Vi samtalar, övar på att prata svenska, fikar och handarbetar tillsammans.

Raststället

Raststället är Furulunds egen second hand-affär som drivs gemensamt av Svenska kyrkan och Equmeniakyrkans församling i Furulund.

Där kan man fynda skänkta saker och kläder, eller sitta ner och fika tillsammans.

Raststället ligger bredvid gamla Coop på Kungsgatan i Furulund.

Om du är intresserad av att hjälpa till på Raststället så hör av dig till Anna
Lähnn på tel. 0733-48 18 26 för mer information.

SMU i Kävlinge-Furulund
en del av equmenia

Scoutgrupperna träffas normalt varje onsdag 18.30 – 19.45 i kyrkans scoutlokaler.
Spårare 7-9 år
Upptäckare 10-12 år
Äventyrare 12-15 år
Utmanare 16-18 år
Program och mer information hittar du på www.smu-kavlinge.com.

TONÅR

Tonår träffas oftast på fredagar med start 18:00. Det kan variera en del vilken tid och plats som gäller, titta i kalendern, eller i programbladet på www.smu-kavlinge.com.