Publicerat 

Insamlingsåret

Insamling till det gemensamma arbetet i Equmeniakyrkan är något som pågår under hela året. Våra två viktigaste insamlingsvägar är gåvor via autogiro och via kyrkoavgiften. Men vi får också dagligen in gåvor till vårt 90 konto från församlingar och enskilda personer. För detta är vi ödmjukt tacksamma.

Under året har vi lite olika fokus på de verksamheter som är beroende av gåvor. Under dessa perioder berättar vi mer i detalj om hur gåvorna används i just dessa verksamheter och vilka ändamål som vi vill lyfta fram. Detta gör vi på vår hemsida och andra digitala kanaler. Vi gör också utskick till församlingar och direkt till flera medlemmar i våra församlingar. Vi lyfter också fram vårt arbete i annonser i olika tidskrifter.

Under 2015 och 2016 så har vi ett extra fokus på dessa planerade aktiviteter:

aug-oktKyrkoavgift
oktBön och offerdag för equmenia,
vårt ungdomsarbete (11 oktober 2015)
nov-janInternationella arbetet med tema Tänd ett ljus.
feb-marsPastors- och diakonutbildningen
(13 mars 2016)
mars-aprilNationellt arbete (24 april 2016)
majInsamling till Diakonia
maj-augMånadsgivande via autogiro
oktBön och offerdag för equmenia,
vårt ungdomsarbete (9 oktober 2016)
nov-janInternationella arbetet

One comment

Comments are closed.