Hög tid för anmälan till styrelseutbildningen

Publicerat 

Vintern 2018 erbjuds styrelser i församlingar och equmeniaföreningar att delta i en utbildning i viktiga ansvarsområde för en styrelse. Det gäller det andliga ledarskapet, att vara arbetsgivare, kris- och konflikthantering och församlingens växt och framtid. Om några från er styrelse var med förra gången vi hade en utbildning så anmäl nya styrelsemedlemmar denna gång. Vi tror att den kan bli till stöd och inspiration för er församling. Läs om program och anmäl