Publicerat 

Äldreverksamhet

Samlingar för de som känner sig äldre kallas Träff Högbergskyrkan eller Träff Harnäsgården.

Ett lättsamt varierat program där gemenskapen är viktig.