Publicerat 

Texter i gudstjänsten

Julens och vinterns texter i gudstjänster

Under adventstiden och under julen följer vi kyrkoårets texter. Därefter försöker vi  följa Markusevangeliets texter i gudstjänsterna, men i specifika fall kan vi anknyta till kyrkoårets texter.
Texter i fet stil, Dag 50 osv. hänvisar till bibelläsningsplanen för Markusåret.

Här finns en länk till sammanställningen: Texter