”Hur kan man veta att Gud är vacker- om Guds skönhet och konstnärligt skapande”

Publicerat 2017-08-19 av Håkan Hallberg

Vad innebär skönhetens attraktionskraft för oss människor? Vad är det egentligen vi menar när vi säger att någonting är vackert? Finns det något slags samband mellan skönheten och sanningen om tillvaron? Vad är det vi älskar när vi ger uttryck för vår kärlek till det som är vackert? Finns det förklaringsgrunder bortom det rent materiella? Bortom den evolutionistiska överlevnadsstrategin?

Rolland Hellstens bok ”Hur kan man veta att Gud är vacker” är en reflektion över skönheten som fenomen och dess teologi. Han berättar om skönhetens betydelse för oss människor och om dess ursprung i en Gud som själv är skönhet. Det är den Gud som har gett oss skapelsen. Vi upphör aldrig att förundras över den. Vi kan aldrig mäta djupet i den.

Jag vill väcka nyfikenhet och leda till fördjupad hänfördhet över tillvarons stora och förunderlig äventyr, säger Roland Hellsten. I egenskap av Guds avbilder är vi legitimerade som konstnärer och jag hoppas att boken skall ge inspiration till konstnärligt skapande i alla dess former både innanför och utanför kyrkans väggar.

Roland Hellsten är pastor och bibellärare  och har arbetat i Saronkyrkan   i Göteborg, Hönö Missionsförsamling och Baptistkyrkan Tabernaklet i Göteborg. Han har också arbeta som psykolog och varit missionär i Etiopien.