RPG:s höstträff i Älvängen

Publicerat 2017-08-19 av Håkan Hallberg

i Equmeniakyrkan i Älvängen. ” Vetenskap och Tro – Konflikt eller Harmoni” heter ämnet och talare är Ivar Gustavsson.