Är du förberdd när det händer? Anmälan senast 15 oktober

Publicerat 2017-09-17 av Håkan Hallberg

en allvarlig händelse eller kris och hur kan jag själv påverka min säkerhet?” Civilförsvarsförbundet erbjuder kurs i krisberedskap på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) onsdagen den 18 oktober 2017 kl. 17.30 – 21.00. Vid det här tillfället ges också utbildning/ vidareutbildning i hjärt-lungräddning. Utbildningen ”72 timmar” • Ger dig ökad kunskap om kommunens krisberedskap • Stärker din förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris • Lär dig hur du kan tillgodose grundbehoven såsom mat, vatten, värme, sömn och information vid en kris • Ditt eget och det offentligas ansvar vid en kris • Du får utbildning/repetitionsutbildning i hjärt- lungräddning Utbildningen hålls i Sturesalen och är kostnadsfri. Fika. Anmälan om deltagande görs till Toril Tranell eller Daniel Pollack senast söndag 15 oktober.