Välkommen att delta i körprojektet Markusmässan !

Publicerat 2018-01-04 av Håkan Hallberg

 

Körprojekt Markusmässan

Markusmässan är en musikgudstjänst med utgångspunkt i Markusevangeliet

Sångerna är hämtade från Brukssånger som är Equmeniakyrkans samlade sångskatt. En del sånger är nyskrivna för mässan, andra har funnits i flera år. Hela 14 olika sångskrivare är representerade.

Bibeltexterna är ett urval från Markus evangelium. Övriga texter är tagna från Equmeniakyrkans kyrkohandbok eller är förfat­tarnas egna. Mässan är sammanställd av Lena Wohlfeil, samordnare för musik och kreativa uttryck i Equmeniakyrkan, Anna Eriksson, diakon från Köping och Linda Claremar, pastor i Gredelbykyrkan, Knivsta.

Markusmässan

 

Immanuelskyrkans kör kommer att arbeta med Markusmässan under våren 2018 med övningar från 18 januari till 22 mars. Första övningen kommer att vara torsdagen den 18 januari kl 19.

Mässan skall sjungas vid två tillfällen, dels på Skärtorsdagen den 29 mars kl 19, dels vid en gudstjänst den 3 juni kl 11.

Välkommen att vara med i detta projekt!

Anmäl dig till Jan-Olof Hermansson 0730 889411.