Dagledigträffen

Varannan onsdag klockan 15.00 ( jämna veckor) möts daglediga till samkväm, oftast för att lyssna till föredrag, sång och musik.

Vårstart 24/1

Kontakt: Iréne Mållberg tel 24 83 57

 

 

Program för hösten 2017

21 september
Gemensam träff i Bodakyrkan
OBS Torsdag kl 15
Bertil Johansson ”Med buss genom Iran”
4 oktober
Lars Gunnar Wahl.
Berättar och visar bilder
Andakt Ronny Augustsson. Veteransångarna.
 18 oktober
Ingalill med Vänner
Sång och musik
Andakt Maja Brunnegård.
1 november
Immanuelkyrkans personal
Sång och musik Vad mer?
7 november
Gemensam träff i Korskyrkan
Hans Andersson medverkar med
Tal och sång OBS:Tisdag
15 november
Bernt Sköld och Joel Yrlid
”Hälsa för alla i Kongo”
29 november
Sång och dikt inför Advent
11 december
Lucia kommer på besök.

.