Pressklubben

Pressklubben – samtal i aktuella frågor utifrån nyheter och artiklar i media. Samling varannan tisdag (ojämna veckor) i Församlingssalen, Sturegården kl 10. Höststart 12/9.
Kontakt:Gunnar Hermansson tel 24 01 59