Pressklubben

Pressklubben – samtal i aktuella frågor utifrån nyheter och artiklar i media. Samling varannan tisdag (ojämna veckor) i Församlingssalen, Sturegården kl 10. Vårstart 16/1 -18 .
Kontakt:Gunnar Hermansson tel 24 01 59