Syföreningen

 Vårstart 30/1 -18

 I Syföreningen träffas kvinnor för gemenskap och kortare föredrag medan man sysslar med handarbete eller bara lyssnar och samtalar.

Syföreningen träffas på tisdagar klockan 15.00, under ojämna veckor. Samlingarna hålles i Församlingssalen. Stora entrédörren är öppen från kl 14.15

Kontaktpersoner:

Gudrun Zetterlund tel: 0730-485795

 

 

 

Program för hösten 2017

Tisdagen 29 augusti kl 15
En eller två Benjaminsson
Tisdagen 12 september kl 15
Sommarminnen och syföreningens sångkör
Tisdagen 26 september kl 15
Visst kan kvinnor. AnnMarie Klockars
Tisdagen 10 oktober kl 15
Teologi och textil. AnnBritt Eriksson.
Tisdagen 24 oktober kl 15
Söndagsskolminnen. Håkan Jakobsson.
Tisdagen 7 november kl 15
Innanför och utanför murarna. Per Kellberg.
Tisdagen 21 november kl 15
Så har vi det i Skillinge missionshus. Christina Hirsch
Tisdagen 5 december kl 13 OBS TIDEN!
Jullunch