Sång, musik och dans

Det finns flera körer inom Immanuelskyrkan och equmenia. Är du från fyra år och uppåt finns en kör som passar dig.

Samtliga körer medverkar i gudstjänster, försäljningar och andra sammankomster. Läs mer om våra olika körer nedan.

Har du frågor som rör sång och musik är du välkommen att kontakta vår församlingsmusiker Jan-Olof Hermansson, tfn: 0730-889411.

Välkommen!

 

 

Luciakör

Sammanfattning:

Musik och sång i Immanuelskyrkan

 
Immanuelskyrkans kör   

Immanuelskyrkans kör är en blandad kör med blandad repertoar. Det finns egentligen ingen åldersgräns men man bör vara vuxen.

Kören deltar i gudstjänster och under året brukar det också bli en och annan körresa.

Övning är det varje torsdag klockan 19-21. Vårstart 18/1 -18. Ledare: Jan-Olof Hermansson tfn: 0730-889411
 

Veteransångarna    

Veteransångarna kan kallas för en äldrekör och förutom att öva så sjunger man även på gudstjänster och på äldreboenden.

Övning är det varannan onsdag 14-14.45 i samband med Samkväm för daglediga. Vårstart 24/1 -18.

Ledare: Jan-Olof Hermansson, tfn: 0730-889411.
 
 

Borås Brass Band (BBB)    

Borås Brass Band är ett ekumeniskt brassband med bleckblåsare från flera av Borås kyrkor.

Brassbandet övar varje måndag 18.30-20.30 i Immanuelskyrkan. Vårstart 8/1 -18..  Ledare är Magnus Hylander. 0708-602518
Ukulelekurs

Kontakt: Anders Stoltz 0720045621

Torsdagar 17:30.

Begränsat antal deltagare. Vårstart 18/1 -18.

Blockflöjtsgrupp Kontaktperson Berit R:son Emanuelsson  Tel. 24 30 27

Vissa tisdagar 12:00-12:45  (Vilande)

Musik och sång för barn och ungdom

U-sing- ungdomskör   

Övar vissa onsdagar kl 18:00 Vårstart 17/1 -18. Ledare: Jan-Olof Hermansson, tfn: 0730-889411.

 

Musik & Lek    

Musik & Lek är gruppen för våra allra yngsta och vänder sig till barn mellan fyra och sex år.

Onsdagar 17:00-17:45 Vårstart 17/1 -18.

Ledare: Jan-Olof Hermansson, tfn: 0730-889411 och Eva-Marie Claesson tel 0739-755434.

 

Barnkör   

7-12 år Vissa torsdagar kl 17:00-17:45

Vårstar 25/1 -18.

Ledare: Jan-Olof Hermansson, tfn: 0730-889411.

 

Barn-Föräldra-Sång
Onsdagen den 17/1 -18  kl 10 i Allrummet startar åter sångstunden med föräldrar och barn.

Alla är välkomna även om de flesta barnen har varit från några månader till 2 år. Även äldre syskon är välkomna. Vi som håller i gruppen är Jan-Olof Hermansson och Eva-Marie Claesson.

Kontakt Jan-Olof Hermansson  0730-889411 eller Eva-Marie Claesson 0739-755434