Styrelsen

Församlingens ordförande

 Anders Claesson

Vice ordförande

Staffan Odhagen

Sekreterare

Marita Hallberg (adjungerad)

 

Styrelsens utskott

Förutom styrelsemedlemmar finns i samtliga utskott adjungerade församlingsmedlemmar

Arbetsutskott        Anders Claesson (sammankallande), Staffan Odhagen,    Marita Hallberg (adjungerad), Församlingsföreståndaren.

Ekonomiutskott     Anders Stoltz

Fatighetsutskott    Bo Hellemar (ordförande och sammankallande)

Kommunikationsutskott     Ingela Hallgren (sammankallande)

Missionsutskott     Hugo Rikkinen ( sammankallande)

Personalutskott      Daniel Pollack (sammankallande)

Service och uthyrningsutskott   Kersti Johnson (sammankallande)

Strategi och framtidsutskott      Anders Claesson (sammankallande)

Verksamhetsutskott                 Staffan Odhagen (sammankallande)

 

 

EQUMENIA:s ordförande

Henrik Yrlid

Representant från styrelsen i equmeniarådet är Johannes Segergren