Om oss

Immanuelskyrkans församling, är en del av Equmeniakyrkan. Församlingens vision är ”En kyrka med rum för hela livet där mötet med Jesusu Kristus förvandlar mig, dig och världen”. Vi vill skapa en miljö där alla kan känna sig välkomna och där man förtroendefullt kan bearbeta frågor om livet, evigheten och om den kristna kyrkan.