Publicerat 

Internationell insamling – kampanj

Internationell insamling

 Tänd ett ljus
1 advent till 31 januari 2018

Kampanjsida

 

 

tel_m_90_konto_200Den första advent startar Equmeniakyrkans internationella insamling som också i år har temat Tänd ett ljus. Fram till den 31 januari 2018 inspireras vi av, ber för och samlar in pengar till vårt internationella missionsarbetet i nästan 30 länder.

Just nu håller vi på att uppdatera och ta fram nytt material som församlingarna kan använda i kampanjen.

Jesus har sagt: ”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.” Det är Guds mission till människorna, och Gud vill involvera oss och arbeta genom oss. En möjlighet till detta är att engagera sig i Tänd ett ljus!

Ladda ned kampangguide och brev som pdf »

Kampanjlogga

Logga som kan läggas in i församlingens eget material. Spara ner zipfilen och öppna sedan den fil du behöver.

Ladda ned

Affisch, flyer

Affisch för anslagstavla och flyer att lägga i psalmboken eller gudstjänstagenda. Spara ner zipfilen och öppna sedan den fil du behöver.

Ladda ned

Annonsera

På församlingens hemsida eller i medlemsblad. Spara ner zipfilen och öppna sedan den fil du behöver.

Ladda ned

Gåvokort

Som kan skrivas ut kommer kunna laddas ner här så snart de är klara. De går också att beställa på info@equmeniakyrkan.se

Ladda ned

Tändsticksask

Askarna är slut!

Berättelser

Glimtar från vårt arbete som kan lyftas fram i samlingar

Läs och ladda ned

Missionsbok

Mission som förvandlar världen. Berättelser om tro och liv i våra samarbetskyrkor.

Beställ

Boka talare

Som kan berätta mer under gudstjänster och andra samlingar

Ladda ner en lista

Filmer

Presentera Equmeniakyrkans mission med hjälp av våra filmer och bildspel. 

Se mer

 

Rapportera

Mejla eller ring senast 31 januari insamling@equmeniakyrkan.se eller Inger Ågren på 08-580 031 12. Överför det ni samlat in till bg 90 03 28-6.