Publicerat 

Japan

Japan

Det moderna Japan har ett högt tempo i hela samhället. Japan brottas med många problem, t ex bristen på social trygghet. Pressen på människor är stor, alla måste prestera sitt yttersta i arbete och studier.

Därför måste de flesta av den kristna församlingens aktiviteter koncentreras till söndagarna, samlingar för hemmafruar och studenter undantagna. Japanska barn och ungdomar har mycket lite fritid, och det är ofta svårt att driva regelbundet ungdomsarbete i kyrkan. En viktig målsättningen med missionsarbetet i Japan är att göra evangeliets budskap om Guds kärlek till alla, oavsett prestation.

Ge en gåva

Japan är ett modernt land, där både levnadsstandarden är högre och sekulariseringen är  större än i andra länder i regionen. De två ledande religionerna i Japan är buddhismen och shintoismen, som en del japaner utövar samtidigt. Mindre än en procent av befolkningen är kristen. Det moderna Japan har ett högt tempo i hela samhället. Japan brottas med många problem, t ex bristen på social trygghet. Pressen på människor är stor, alla måste prestera sitt yttersta i arbete och studier. Därför måste de flesta av den kristna församlingens aktiviteter koncentreras till söndagarna, samlingar för hemmafruar och studenter undantagna. Japanska barn och ungdomar har mycket lite fritid, och det är ofta svårt att driva regelbundet ungdomsarbete i kyrkan. En viktig målsättningen med missionsarbetet i Japan är att göra evangeliets budskap om Guds kärlek till alla, oavsett prestation.

Equmeniakyrkans missionär Jan-Åke Palmér arbetat och stöder i olika frågor inom Japanska Förbundskyrkan, NSKK.

Equmeniakyrkan har två systerkyrkor i Japan. Nippon Seiyaku Kirisuto Kyoodan – NSKK – är Missionskyrkans systerkyrka i Japan. Det är en av de många kyrkor som grundades i Japan efter andra världskriget. De första av Svenska Missionskyrkans missionärer kom 1949. År 1964 övertog NSKK arbetsansvar och egendom. Kyrkans 18 församlingar har idag drygt 900 medlemmar. Alla församlingar förutom en, som ligger i Tokyo, ligger i området runt Okayama. Gemensam Framtid har en missionär som arbetar i Okayamaregionen tillsammans med NSKK.

Den andra systerkyrkan är Japan Baptist Union (JBU) som finns över hela landet. Fram till 2001 hade Svenska Baptistsamfundet missionärer i Japan som samarbetade med JBU, men idag sker samarbetet mellan Equmeniakyrkan och JBU mest genom ömsesidiga utbyten.

Equmeniakyrkan har en missionsarbetare i Japan, Jan-Åke Palmaer. Han har bott i Japan sedan många år tillsammans med sin familj, fru Kyomi och deras tre barn. Jan-Åke har arbetat med olika frågor inom Japanska Förbundskyrkan, NSKK.

Tidvis har vi även haft praktikanter i landet och det är en förhoppning att det skall kunna bli så även i fortsättningen.

Flagga Japan

Namn: Nippon / Japan
Statsskick: Kejsardöme
Huvudstad: Tokyo
Självständighet:
Yta: 377 835 km2
Befolkning: 127,5 miljoner (2012)
Valuta: Yen
Officiella språk: Japanska
Andra språk: Rest av minoritetsspråket Ainu
Folkgrupper: Japaner 99%, övriga 1%
BNI per capita: 2005 USD (källa UNDP) 30 660
Human Development Index: (UNDP) 0,912 (2011)
Religion: Shintoism, buddism

Projekt

Inga resultat funna