Laddar Evenemang

  Alla evenemang

Kurs för volontärer i flyktingarbete

25 Okt 10:00 - 26 Dec 16:00
Equmeniakyrkan
Migration & mångfald
Nationellt
Utbildning
PILOTUTBILDNING hösten 2017!
för stödgruppsledare med syfte att ge stöd till medarbetare och volontärer som arbetar med och för asylsökande och nyanlända i församlingen.
Karlskoga folkhögskola, 25–26 oktober. Uppföljningsdag 7 december

Equmeniakyrkan vill i samarbete med Hela Människan göra en särskild satsning på stöd till volontärer i församlingen. Satsningen kommer att göras som en pilotutbildning och är öppen för församlingar i hela landet.

Ladda ned folder

Syfte: Att ge stöd till  medarbetare och volontärer i församlingen. Stöd i att arbeta håll-bart, sätta gränser så att vi orkar, dela erfarenheter, ge redskap och metoder i hur vi kan ge stöd till varandra.

Målgrupp: En ledare, volontär eller anställd, från varje församling utbildas i att vara stödgruppsledare. När stödgruppsledarna kommer hem är det tänkt att denna person ska samla volontärer till regelbundna stödsamtal i grupp.

Många församlingar idag öppnar sina kyrkor för människor som flytt till Sverige. Ett självklart uppdrag för den kristna kyrkan är att visa barmhärtighet och medmänsklighet.

Församlingar öppnar upp kyrkorna till gemenskap med en kopp kaffe, samtal, hjälp med myndighetskontakter och andra grundläggande behov. Anordnar språkcafé och aktiviteter av olika slag.

Hela Människans riksorganisation har lång erfarenhet av att arbeta med stödgruppsverksamhet för olika målgrupper. Denna erfarenhet vill nu Equmeniakyrkan använda in i den situation som många församlingar står i.

Att möta människor på flykt, som ofta har stora traumatiska upplevelser med sig när de kommer i kontakt med kyrkan, innebär att vi får höra berättelser som kan vara mycket smärtsamma. I samband med detta behöver vi mötas och dela erfarenheter och stötta varandra som volontärer och anställda. Vi behöver lära oss att vara lyssnande medmänniskor men också sätta gränser för vad vi orkar bära för att vara till hjälp på bästa sätt.

Ledare för pilotutbildningen:
Marie Zingmark och Lisbet Flank, projektledare från Hela Människan.

Start:
25 oktober: 10.00–21.00, 26 oktober: avslut kl 16.00

Kostnad:
ca 600 kr/pers. Mat, fika och logi i enkelrum ingår.

Anmälan
Senast 13 oktober kan anmälan skickas till inga.johansson@equmenia­kyrkan.se Uppge namn, kontaktuppgifter, fakturaadress samt behov av särskild kost. Anmälan är bindande.
Antal personer som kan gå utbildningen är begränsat till 12 personer.

mer information
Kontakta Inga Johansson, Equmeniakyrkan.
Inga.Johansson@equmeniakyrkan.se eller tfn: 076-505 31 81

Plats:

Rektor Lindholms Väg 23
Karlskoga,Sverige