Publicerat 

Klimaträttvisa

KLIMATRÄTTVISA

HÅLLBAR UTVECKLING FÖR ALLA

Låt oss tillsammans i Equmeniakyrkan verka för en klimaträttvisa som möjliggör en hållbar utveckling för alla. Klimatförändringarna är kanske den största kris som mänskligheten någonsin har ställts inför.

Vår framtid står och väger. Vi skadar jorden som är vårt hem. Vi närmar oss den punkt efter vilken det inte finns någon återvändo då ekosystem kollapsar och många arter på jorden utrotas.

Men än finns tid för omvändelse. Tid då vi tar vetenskapens rapporter på allvar och får fart på omvandlingen till en hållbar värld. Equmeniakyrkan vill vara en aktiva aktörer på den resan som kyrka och som lärjungar.

Teologisk grund för vårt engagemang

I klimatfrågan ryms många av kristen tros centrala frågor. Om Gud som skapare och vår roll som förvaltare. Frågan om efterföljelse ställs på sin spets. Vad innebär det att följa Jesus idag i en värld där vi genom vår livsstil slår sönder andra människors livsvillkor och där ytterst mänsklighetens hela existens hotas?

I Equmeniakyrkans grunddokument betonas den bibliska grunden för vårt engagemang för klimat och en hållbar värld.

En av vår tids största utmaningar

Klimatfrågan är tveklöst en av vår tids största utmaningar. 

Det är kanske inte alltid upplevs så påtagligt för just oss, just här och just nu. Men redan drabbas människor framför allt i fattiga länder hårt av de utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som framför allt världens rikaste länder står för. De som gör minst för att orsaka klimatförändringarna och som redan är utsatta på många sätt får alltså betala priset för dem. 

Jag är övertygad om att du och jag, skapade till Guds avbild, har ett ansvar vi inte kan fly från eller trycka bort. Det är lätt att göra det med frågor som är så överväldigande och stora, utmaningar som känns omöjliga att ta sig an. Men att ta hand om jorden är en tydlig uppgift vi har fått. Bibeln är full av berättelser och texter som visar hur Gud bryr sig om sin skapelse – som vi också fått låna av våra barn för att förvalta. Det handlar också om att visa solidaritet med systrar och bröder över hela världen. Människor som idag drabbas av de utsläpp vi står för.

Det kan vi göra genom att försöka påverka den stora bilden, bilda opinion och sätta tryck på makthavare. Men vi behöver också inse att vi kan påverka genom våra handlingar, personligen och som församling.

Låt oss ta oss an utmaningen att själva hemma och i våra församlingar ta ansvar för att minska utsläppen. Lägga planer för att i det stora och i det lilla ta steg framåt för en mer hållbar framtid. Vi kan gå före och visa att vi tar vårt ansvar på allvar. Det är inte för sent, men det är bråttom. Är du med?

Lasse Svensson
kyrkoledare

Policydokument

Equmeniakyrkans policy för fred och omställning till en hållbar värld
”Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.”
(1Mos 1:26ff; 2:15; Rom 8:19–22)

”Gud älskar och värnar skapelsen och dess framtid genom oss människor som sina medarbetare.”

”Genom att vara en profetisk röst i frågor om fred och omställning till en hållbar värld.”

Hela vår policy för fred och hållbarhet kan du läsa här

Policy för fred och omställning till en hållbar värld rev maj 2015

”… vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt en ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap. Detta innebär att vi uthålligt samspelar med Gud i skapelsen.All tjänst utgår från Gud och vänder sig till hela den mänskliga gemenskapen och hela Guds skapelse.”

Strategisk plattform

 

”Gud blev människa i Jesus från Nasaret. Han förkunnar evangelium om Guds rike, besegrar syndens och dödens makt samt återupprättar människan och skapelsen. Församlingen lever i vardagen, i arbetslivet och samhället i stort. Den vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av värl­dens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.”

Teologisk grund för Equmeniakyrkan

Analys av Parisavtalet

I december 2015 slöts ett klimatavtal i Paris, och Equmeniakyrkan ingick i kampanjen Act Now for Climate Justice som samlade in 28 000 namnunderskrifter i Sverige. Utan trycket från bland annat kyrkor och organisationer hade avtalet inte blivit så bra som det blev. Men nu gäller det att få världens beslutsfattare att också hålla vad de lovat.
Läs analysen av avtalet av Diakonias Anna Axelsson som var på plats under förhandlingarna.

Läs mer

Globala veckan

Under Kyrkornas globala vecka uppmärksammar kyrkor och organisationer gemensamt rättvisefrågor i gudstjänster och aktiviteter. Veckan firas varje år i november, men temat och materialet kan användas året om. I år är temat ”Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår”.

Här hittar du mer information och material

book-big-world-small-planet-460x498Boktips

Big World, small planet 
Pedagogisk och tydlig men och gräver djupt i klimatfrågan. Välfärd inom planetens gränser och klimatfrågan i ett vidare perspektiv av hållbarhetsfrågor. Författare är professor Johan Rockström och fotograf Mattias Klum. Tillsammans målar de positiva framtidsbilderna av ett bättre, hållbart liv och samhälle.
Läs mer och beställ boken

Vår tid är nu – tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen
Vill uppmuntra oss i klimatengagemanget. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson visar att det är möjligt att på allvar inleda omställningen till ett hållbart samhälle. 
Läs mer och beställ boken

Andra organisationer 

Leila i Burkina Faso var tio år när torkan slog till i Sahel. Hon och hennes familj flydde till huvudstaden Ouagadougou där de fick hjälp av en av Diakonias samarbetsorganisationer. Foto: Ollivier Girard
Leila i Burkina Faso var tio år när torkan slog till i Sahel. Hon och hennes familj flydde till huvudstaden Ouagadougou där de fick hjälp av en av Diakonias samarbetsorganisationer. Foto: Ollivier Girard

Svenska Naturskyddsföreningen 
är en viktig aktör i klimatarbetet.
Läs mer

Sveriges Kristna Råd 
tar upp klimatfrågan ur ett teologiskt kristet perspektiv. Här finns länkar till material och organisationer.
Läs mer

Diakonia 
fokuserar på klimaträttvisa.
Läs mer

6997361433_e7305e8afe_z-580x404-460x320Supermiljöbloggen

Om du på ett enkelt sätt vill följa flödet av nyheter inom klimat och miljö, så gilla Supermiljöbloggen på Facebook. Du kan också kika in på deras hemsida.

Hemsidan 

Facebook